อลูมิเนียม6063เป็นอลูมิเนียมจุดหลอมเหลวต่ำ หล่อหลอมง่าย และมีอัตราการไหลตัวสูง เป็นโลหะผสมแรงยึดปานกลางมักถูกนำไปใช้ในการอัดขึ้นรูปที่ซับซ้อนเพราะมีความเหนียวมาก และงานที่ต้องการเน้นเรื่องสีของพื้นผิวที่สามารถ anodized ได้ง่ายและยังนำไปใช้ในงานที่ต้องการลดในเรื่องขอน้ำหนักซึ่งคุณสมบัติของอลูมิเนียม6063อีกด้านหนนึ่งคือทนทานต่อการเกิดเป็นสนิม และการผุกร่อน ในบรรยากาศที่ใช้งานโดยทั่วไปได้ดีมาก แต่ไม่ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของกรด และด่างทั่วๆ และยังมีค่าการนำไฟฟ้า คิดเป็น 64.94 % IACS (International Association of Classification Societies)การประยุกต์ใช้งานโดยทั่วไปอลูมิเนียม6063จะนำไปใช้งานสถาปัตยกรรมการอัดขึ้นรูปกรอบหน้าต่างประตูอุปกรณ์ร้าน, หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่เน้นในเรื่องของความแข็งของตัวเนื้ออลูมิเนียม