สแตนเลส เกรด316Lทนต่อการกร่อนได้ดีและความแข็งแรงในอุณหภูมิสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับเกรด304ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร,เคมี และส่วนงานที่สัมผัสน้ำเค็ม