ใช้มากในงานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า หม้อแปลง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน

สปาร์คขึ้นรูปแม่พิมพ์