C3604 เป็นทองเหลืองfree cutting กัดกลึงได้ง่ายด้วยความเร็วสูง เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือกัด มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตฮาร์ดแวร์, การเชื่อมต่อไฟฟ้า, หน้าแปลนและชิ้นส่วนเครื่องอื่นๆโดยเครื่องกลึงซีเอ็นซี