ทองเหลืองลายเสือ บู๊ชลายเสือ ผลิตโดยเครื่องจักรโดยกระบวนการหล่อต่อเนื่อง ไม่มีฟองอากาศภายใน(ไม่มีตามด) ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ประเภทบู๊ช, เกลียวสตัด ,ชิ้นส่วนรับแรงอัดสูง ,เฟืองเกียร์ ,ใบพัด ,แบริ่งรับแรงหนักปานกลาง รอบช้า ,อะไหล่กระบอกไฮดรอลิค ใช้มากในเรือ โรงงานกระดาษและเยื่อไม้ โรงน้ำตาล